Svetlo
   Hlavná stránka » Predmety » Fyzika » Fyzikálne simulácie » Svetlo »


Geometrická optika

Odraz a lom
na guľovej ploche

Newtonov experiment
s hranolom

Lom svetla

Farebné videnie

Žiarenie čierneho telesa

Röntgenové žiarenie

Ohyb svetla na štrbine

Ohyb svetla na dvojštrbine

Diffraction of Light
Ohyb svetla na štrbine


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk