Vráťme šport do škôl 2017 - Kin-ball kemp
   Hlavná stránka » Predmety » Telesná výchova » Vráťme šport do škôl 2017 - Kin-ball kemp

Vráťme šport do škôl 2017 - Kin-ball kemp


       Vo štvrtok 7. decembra 2017 sme úspešne ukončili druhú etapu projektu Kin-ball kemp, realizovaného v rámci grantového programu Vráťme šport do škôl 2017, ktorého vyhlasovateľom je Žilinský samosprávny kraj. Projekt bol zameraný na rozvoj kin-ballu na stredných školách v kraji. V rámci projektu sa konali rôznorodé projektové aktivity, ktoré podporovali jeho cieľ. V prvej časti sme sa zamerali na predstavenie hry, teoretické poznatky, metodiku, formy tréningu a zorganizovali sme turnaj s medzinárodnou účasťou.
       Druhá časť sa opäť niesla v duchu súťaženia na turnaji a výmeny skúseností so zavádzaním hry na školách. Projekt hodnotíme veľmi pozitívne nielen my, ale aj účastníci z 12 škôl. Rovnako sa v rámci projektu zoznámila s hrou aj verejnosť prostredníctvom propagácie na komunitnom festivale Internos. Za podporu počas celého projektu ďakujeme aj organizácii IMA (Ideálna mládežnícka aktivita), reprezentovanej Mgr. Aurelom Bitterom. Pán Bitter je zároveň šéftrénerom Slovenskej kin-ballovej reprezentácie a svojou účasťou prispel k vysokej úrovni projektových aktivít. Veríme, že sme jeho realizáciou prispeli k rozšíreniu hry kin-ball v našom kraji a zatraktívnili tak aj obsah telesnej a športovej výchovy pre študentov našich škôl.

       Za PK TSV Mgr. Zuzana Bebčáková, PhD.fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk