Kin-ball kemp
   Hlavná stránka » Predmety » Telesná výchova » Kin-ball kemp

Kin-ball kemp


       Vďaka podpore Žilinského samosprávneho kraja a projektovej výzve Vráťme šport do škôl 2017 sme začiatkom mája zorganizovali propagačno-metodicko-súťažnú aktivitu Kin- ball kemp. Jej prvá časť bola realizovaná v dňoch 3. a 4. mája 2017. Oba dni boli zamerané na propagáciu športu Kin-ball na stredných školách v kraji. Na aktivitu boli pozvané všetky stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Prvý deň bol venovaný predstaveniu hry samotnej, metodickým postupom a prácou s metodickými brožúrami, cvičeniam i praktickým ukážkam. Okrem našej školy, ktorá vzdelávanie zastrešovala, sa aktivity zúčastnili Gymnázium Rajec, Gymnázium Turzovka, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku zo Žiliny, Gymnázium Veľká okružná zo Žiliny a Spojená škola, Rosinská cesta zo Žiliny. Študenti a pedagógovia absolvovali úvodné teoretické predstavenie hry a praktické rozcvičenie, ukážku hier, nácvik jednotlivých súčastí hry a hru samotnú. Spolu s lektorkou praktickej časti PaedDr. Žanetou Kubáňovou musíme konštatovať, že účastníci aktivity boli nesmierne šikovní a v závere prvého dňa ovládali všetky zručnosti potrebné pre plnohodnotnú hru. Druhý deň bol venovaný turnajom. Ako hostia sa na turnaji zúčastnili ZŠ Vrbové (hráči školy budú Slovensko reprezentovať na medzinárodných majstrovstvách v kin-balle juniorov vo Francúzsku) a medzinárodný rozmer zabezpečila aj Stredná priemyselná škola stavebná a obchodná akadémia z českého Kladna. Turnaj začiatočníkov bol realizovaný v priestoroch Gymnázia Hlinská a turnaj pokročilých v spolupráci so Strednou odbornou školou stavebnou, Tulipánová ulica, Žilina. Poďakovanie za spoluorganizáciu turnaja pokročilých patrí Mgr. Jánovi Priesolovi zo SOŠ stavebnej. Zloženie turnajov je dôkazom univerzálnosti hry, v ktorej nehrá úlohu vek ani zloženie družstva a najdôležitejšia je spolupráca všetkých členov tímu. Počas oboch dní aktivity sme spolupracovali aj so Slovenskou kin-ballovou federáciou, ktorej vyslancom bol reprezentačný tréner Mgr. Aurel Bitter. Spolu sa aktivity zúčastnilo celkovo 60 študentov a 15 pedagógov, z ktorých boli 20 študenti a 7 pedagógovia úplnými nováčikmi. Veríme, že sme touto aktivitou zasiali kin-ballové “semiačko” do povedomia školskej športovej komunity v kraji a že sa naša kin-ballová rodina bude naďalej rozrastať o nových členov. Aj preto sa tešíme na pokračovanie projektu, ktoré je naplánované v budúcom školskom roku.

       Za PK telesnej a športovej výchovy na Gymnáziu Hlinská Mgr. Zuzana Bebčáková, PhD.


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk