INFORMATION IN ENGLISH   INFORMATION EN FRANCAIS   INFORMATION IN DEUTSCH  

Aktuality
  

18. 9. 2014  
  CESTA OKOLO SVETA
16. 9. 2014  
  Adopcia na diaľku
11. 9. 2014  
Rozvrh 2014/15
Rozvrh platný od 16.9.2014

Rozvrhy vo formáte pdf, vhodné pre tlač:
rozvrhy tried
rozvrhy vyučujúcich
rozvrhy učební
11. 9. 2014  
  Súťaž - 10 rokov v spoločnej Európe
9. 9. 2014  
  Záložka do knihy spája slovenské školy
Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlasuje k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2014
3. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy
Záložka do knihy spája slovenské školy: Moja škola, môj študijný odbor
28. 8. 2014  
Poloha miestnosti 2014/2015
Na tejto stránke si môžete zobraziť umiestenie kmeňových tried, odborných učební a kabinetov vyučujúcich.
28. 8. 2014  
  Pre zamestnancov a študentov Gymnázia Hlinská 29
Od 2. septembra 2014 Vám ponúkame možnosť stravovať sa v nových zrekonštruovaných priestoroch školskej jedálne...

Prihláška na stravovanie v jedálni
Prihláška na stravovanie v jedálni
Archív
 Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk