INFORMATION IN ENGLISH   INFORMATION EN FRANCAIS   INFORMATION IN DEUTSCH  

Aktuality
  

22. 9. 2016  
  39. ROČNÍK SOČ
19. 9. 2016  
  Prieskum využívania služieb mobilných operátorov pre potreby preukazov ISIC, ITIC a EURO<26
19. 9. 2016  
  Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu
19. 9. 2016  
  Európsky deň jazykov na GYMZE v znamení medzinárodnej spolupráce
18. 9. 2016  
  Kurz ochrany života a zdravia III. ročník
16. 9. 2016  
Rozvrh 2016/2017
Rozvrh platný od 19.9.2016

Rozvrhy vo formáte pdf, vhodné pre tlač:
rozvrhy tried
rozvrhy vyučujúcich
rozvrhy učební
13. 9. 2016  
  Ponuka záujmovej činnosti v šk. r. 2016/2017
8. 9. 2016  
  Záložka do knihy spája slovenské školy
25. 8. 2016  
Poloha miestnosti 2016/2017
Na tejto stránke si môžete zobraziť umiestenie kmeňových tried, odborných učební a kabinetov vyučujúcich.
Archív
 Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk